Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

IBA plaatsen wanneer in rode zone (zoneringsplan gelegen)

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Inwoners die in een rode zone gelegen zijn, dienen volgens het zoneringsplan zelf in te staan voor de zuivering van hun huishoudelijk afvalwater. In de rode zones is en wordt geen riolering voorzien. Vaak wordt nog ongezuiverd geloosd in nabijgelegen oppervlaktewater (beek). Wanneer de IBA reeds geplaatst is, is het belangrijk op een goede manier om te gaan met de IBA. Een goed beheer en opvolging is noodzakelijk: -aangeraden om een onderhoudscontract af te sluiten -hou regenwater uit je IBA (maximaal regenwater afkoppelen van het afvalwater) - vermijd producten zoals oliën en vetten, verfproducten, ontsmettingsmiddelen, etc. - vermijd stroomonderbreking, ....

Waar gaat jouw idee over?

waterkwaliteit